Välkommen att kontakta oss på Ekets Uppåkra

+46 (0)370 795 00
info@uppakra-mek.se
eketsxuppakra.se

Uppåkra Mekaniska AB
+46 (0)370 795 00
Fabriksgatan 64
Box 124, SE-568 23 Skillingaryd, Sweden

Ekets Mekaniska AB
+46 (0)435 570 00
Fabriksvägen 4, SE-286 95 Eket, Sweden

Marketing and Sales

Supply Chain

Ekets
V.28 Gustav Lindow Tel: +46 (0)435 57 012
V.29-V.30 Closed
V.31 Magnus Forsell Tel: +46 (0)435 57 067

Uppåkra
V.28 Helena Johansson Tel: +46 (0)370 795 42
V.29-V.30 Closed
V.31 Sandra Hansson Tel: +46 (0)370 795 18

CEO / VD

Niclas Mårtensson Tel: +46 (0)370 795 15