Hållbarhet

Hållbarhet är något vi på Ekets Uppåkra tar på stort allvar. Vi strävar efter att vara ett företag som tar ansvar för och skapar balans mellan ekonomisk tillväxt, miljöförbättringar och socialt ansvar. För oss innebär bland annat att:
  • Vi hushållar med våra resurser och arbetar för att bli mer energieffektiva
  • Vi vill vara en erfaren, teknisk kompetent samarbetspartner för våra kunder
  • Vi bedömer möjligheter och risker för att säkerställa ansvarsfulla affärsmetoder
  • Vi värnar de anställdas hälsa och säkerhet